Markusevangeliet 14:47

Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och gjorde ett utfall mot översteprästens tjänare och högg av honom örat.

[Det var Petrus som utdelade hugget mot tjänaren som hette Malkus, se Joh 18:10. Petrus siktade troligen mot halsen, men Malkus duckar så att bara örat träffas. Jesus helar honom, se Luk 22:51. Att det bara är Johannes som tar med namnen kan bero på att han skriver sitt evangelium sist när Petrus redan är död, medan de övriga evangelieförfattarna är försiktigare och inte vill utlämna hans namn eftersom det kunde få juridiska följder för Petrus.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἷς   δέ   τις   τῶν   παρεστηκότων   σπασάμενος   τὴν   μάχαιραν   ἔπαισεν   τὸν   δοῦλον   τοῦ   ἀρχιερέως   καὶ   ἀφεῖλεν   αὐτοῦ   τὸ   ὠτάριον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1520 εἷς en One A-NSM
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G5100 τις något, någon, några a certain X-NSM
G3588 τῶν denna, denne of those T-GPM
G3936 παρεστηκότων stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa having stood by V-RAP-GPM
G4685 σπασάμενος dra ut, drog ut himself drawing V-AMP-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3162 μάχαιραν svärd sword, N-ASF
G3817 ἔπαισεν slå struck V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1401 δοῦλον tjänare servant N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0749 ἀρχιερέως överste präst high priest N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0851 ἀφεῖλεν ta ifrån, ta bort, hugga av cut off V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G6090 ὠτάριον. ear. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.