Markusevangeliet 14:33

Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och började bäva (en plötslig våg av fruktan mötte honom) och en enorm tyngd kom över honom (det starkaste grekiska ordet för psykisk press).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   παραλαμβάνει   τὸν   Πέτρον   καὶ   τὸν   Ἰάκωβον   καὶ   τὸν   Ἰωάννην   μετ᾽   αὐτοῦ   καὶ   ἤρξατο   ἐκθαμβεῖσθαι   καὶ   ἀδημονεῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3880 παραλαμβάνει ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till He takes V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G4074 Πέτρον Petrus Peter N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2385 Ἰάκωβον Jakob James N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2491 Ἰωάννην Johannes John N-ASM-P
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him; P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G1568 ἐκθαμβεῖσθαι bli förskräckt, bäva to be greatly awe-struck V-PPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0085 ἀδημονεῖν. gripas av ångest to be deeply distressed. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.