Markusevangeliet 14:19

De blev bedrövade (visade att de var ledsna och sårade), och sade till honom en efter en: "Det är väl inte jag, eller hur?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἤρξαντο   λυπεῖσθαι   καὶ   λέγειν   αὐτῷ   εἷς   κατὰ   εἷς·   μήτι   ἐγώ   καὶ   ἄλλος,   μήτι   ἐγώ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0757 ἤρξαντο regera They began V-ADI-3P
G3076 λυπεῖσθαι bli bedrövad, gripas av sorg, bli sorgsen to be grieved V-PPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to say V-PAN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G1520 εἷς en one A-NSM
G2596 κατὰ enligt, mot, i by PREP
G1520 εἷς· en one, A-NSM
G3385 μήτι kanske not any PRT-N
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I? P-1NS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0243 ἄλλος, ändå another A-NSM
G3385 μήτι kanske not any PRT-N
G1473 ἐγώ; jag, mig, min, mitt I P-1NS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.