Markusevangeliet 12:37

David kallar honom alltså herre, hur kan han då vara Davids son?"

Den stora folkmassan lyssnade gärna (med nöje) på honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

αὐτὸς   οὖν   Δαυὶδ   λέγει   αὐτὸν   κύριον,   καὶ   πόθεν   αὐτοῦ   ἐστιν   υἱός;   καὶ   ὁ   πολὺς   ὄχλος   ἤκουεν   αὐτοῦ   ἡδέως.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det Himself P-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1138 Δαυὶδ David David N-NSM-P
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla calls V-PAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G2962 κύριον, Herren, herre Lord, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också then CONJ
G4159 πόθεν varifrån how ADV-I
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1510 ἐστιν är is He V-PAI-3S
G5207 υἱός; son, ättling son? N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G4183 πολὺς många, stor great A-NSM
G3793 ὄχλος människor, skara, folkskara crowd N-NSM
G0191 ἤκουεν höra, lyssna was listening V-IAI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det to Him P-GSM
G2234 ἡδέως.¶ gärna gladly. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.