Markusevangeliet 12:16

De hämtade ett. [Eftersom man bara använde judiska mynt i templet skickade de antagligen någon till växlingsborden för att hämta ett romerskt mynt.] Han frågade dem: "Vems bild och inskrift är detta?"
    De svarade: "Caesars." [Caesar var både namnet och titeln på den romerska kejsaren.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἤνεγκαν.   καὶ   λέγει   αὐτοῖς·   τίνος   ἡ   εἰκὼν   αὕτη   καὶ   ἡ   ἐπιγραφή;   οἱ   δὲ   εἶπαν   αὐτῷ·   Καίσαρος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G5342 ἤνεγκαν. bära they brought [it]. V-AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla He says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G5101 τίνος vad, vilken, vem Of whom [is] I-GSM
G3588 denna, denne T-NSF
G1504 εἰκὼν bild likeness N-NSF
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1923 ἐπιγραφή; inskrift inscription? N-NSF
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπαν säga, tala, bud they said V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G2541 Καίσαρος. Kejsare Caesar’s. N-GSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.