Markusevangeliet 12:15

Men Jesus förstod att de hycklade och sade till dem: "Varför försöker ni snärja mig (sätter ni mig på prov)? Ge mig ett mynt (en denar) och låt mig se på det!"

[En denar var det vanligaste romerska myntet, värdet motsvarade en dagslön för en arbetare. På ena sidan fanns en bild på den dåvarande kejsaren Tiberius huvud, och längs med kanten en inskrift på latin: Tiberius Caesar Augustus – den gudomlige Augustus son. De romerska mynten ansågs vara en hädelse bland judarna och fick inte användas i templet. Texten och bilden bröt mot både det första och andra budet – att inte ha några andra gudar och att inte göra några ingraverade bilder.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   εἰδὼς   αὐτῶν   τὴν   ὑπόκρισιν   εἶπεν   αὐτοῖς·   τί   με   πειράζετε;   φέρετέ   μοι   δηνάριον   ἵνα   ἴδω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G1492 εἰδὼς veta, känna till, förstå, se, skåda, titta already knowing V-RAP-NSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5272 ὑπόκρισιν hyckleri hypocrisy, N-ASF
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G5101 τί vad, vilken, vem Why I-ASN
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3985 πειράζετε; pröva, fresta do you test? V-PAI-2P
G5342 φέρετέ bära do bring V-PAM-2P
G1473 μοι jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G1220 δηνάριον denar a denarius, N-ASN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1492 ἴδω. veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I may see [it]. V-2AAS-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.