Markusevangeliet 12:14

De kom till honom och sade: "Mästare, vi vet att du är trovärdig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du ger en rätt undervisning om Guds väg. Är det rätt (i enlighet med Guds bud) att betala [individuell och årlig] skatt till Caesar (kejsaren) eller inte?" [Om Jesus svarade "ja" skulle det reta upp judarna som hatade den romerska ockupationen, medan ett "nej" skulle kunna leda till åtal för uppror mot romerska staten.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   καὶ   ἐλθόντες   λέγουσιν   αὐτῷ·   διδάσκαλε,   οἴδαμεν   ὅτι   ἀληθὴς   εἶ   καὶ   οὐ   μέλει   σοι   περὶ   οὐδενός·   οὐ   γὰρ   βλέπεις   εἰς   πρόσωπον   ἀνθρώπων   ἀλλ᾽   ἐπ᾽   ἀληθείας   τὴν   ὁδὸν   τοῦ   θεοῦ   διδάσκεις.   ἔξεστιν   δοῦναι   κῆνσον   Καίσαρι   ἢ   οὔ;   δῶμεν   ἢ   μὴ   δῶμεν;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ -, denna, denne T-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2064 ἐλθόντες anlända, komma, gå having come, V-2AAP-NPM
G3004 λέγουσιν säga, tala, kalla, nämna they say V-PAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G1320 διδάσκαλε, mästare, lärare Teacher, N-VSM
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta we know V-RAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0227 ἀληθὴς sann, sannfärdig true A-NSM
G1510 εἶ är You are, V-PAI-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3199 μέλει bry sig om there is care V-PAI-3S
G4771 σοι du, ni, er to You P-2DS
G4012 περὶ omkring about PREP
G3762 οὐδενός· ingen, inget no one; A-GSM-N
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G0991 βλέπεις se, ge akt på You look V-PAI-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot on [the] PREP
G4383 πρόσωπον ansikte appearance N-ASN
G0444 ἀνθρώπων människa of men, N-GPM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1909 ἐπ᾽ på, i, till on the basis of PREP
G0225 ἀληθείας sanning [the] truth N-GSF
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G3598 ὁδὸν väg, vid väg, resa way N-ASF
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1321 διδάσκεις. undervisa, lära teach. V-PAI-2S
G1832 ἔξεστιν tillåtet, låt Is it lawful V-PAI-3S
G1325 δοῦναι ge, få to give V-2AAN
G2778 κῆνσον skatt tribute N-ASM
G2541 Καίσαρι Kejsare to Caesar N-DSM-T
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G3756 οὔ; inte not? PRT-N
G1325 δῶμεν ge, få shall we pay V-2AAS-1P
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1325 δῶμεν;¶ ge, få shall we pay? V-2AAS-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.