Markusevangeliet 12:1

Han började tala till dem i liknelser: "En man planterade en vingård, murade en mur kring den [för att skydda från vilda djur], högg ut ett presskar [under vinpressen för att samla upp saften från de pressade druvorna] och byggde ett vakttorn. [Vingården är en välkänd symbol på landet Israel, se t.ex. Jes 5:1‑2.] Därefter arrenderade han ut den till vinodlare (vingårdsarbetare) och reste bort.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἤρξατο   αὐτοῖς   ἐν   παραβολαῖς   λαλεῖν·   ἀμπελῶνα   ἄνθρωπος   ἐφύτευσεν   καὶ   περιέθηκεν   φραγμὸν   καὶ   ὤρυξεν   ὑπολήνιον   καὶ   ᾠκοδόμησεν   πύργον   καὶ   ἐξέδετο   αὐτὸν   γεωργοῖς   καὶ   ἀπεδήμησεν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3850 παραβολαῖς liknelse, sinnebild parables N-DPF
G2980 λαλεῖν· tala, säga, predika, uttala to speak: V-PAN
G0290 ἀμπελῶνα vingård A vineyard N-ASM
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G5452 ἐφύτευσεν plantera planted, V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4060 περιέθηκεν sätta omkring, klä på, hänga på he placed around [it] V-AAI-3S
G5418 φραγμὸν staket, mur a fence, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3736 ὤρυξεν gräva dug V-AAI-3S
G5276 ὑπολήνιον presskar a wine vat, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3618 ᾠκοδόμησεν bygga, uppbygga, husbyggare built V-AAI-3S
G4444 πύργον torn a tower, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1554 ἐξέδετο arrendera ut rented out V-2AMI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det it P-ASM
G1092 γεωργοῖς odlare, vinodlare to farmers, N-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0589 ἀπεδήμησεν resa utomlands, resa till ett avlägset land traveled abroad. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.