Markusevangeliet 11:7

De förde åsnefölet till Jesus och lade sina yttermantlar på det, och han satte sig på det.

[På Bibelns tid i Mellanöstern symboliserade hästen krig och åsnan fred. Intåget i Jerusalem blir en markering från Jesus att han är en kung, men inte en politisk eller krigisk kung som många hade tänkt sig. Matteus, som skriver för judiska läsare och ofta kopplar händelserna till profetiska förutsägelser, har även med en referens till Sakarja i sin redogörelse av intåget. "Se, din Konung kommer till dig på ett ödmjukt sätt, ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjurs föl", se Sak 9:9; Matt 21:4.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   φέρουσιν   τὸν   πῶλον   πρὸς   τὸν   Ἰησοῦν   καὶ   ἐπιβάλλουσιν   αὐτῷ   τὰ   ἱμάτια   αὐτῶν,   καὶ   ἐκάθισεν   ἐπ᾽   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5342 φέρουσιν bära they lead V-PAI-3P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4454 πῶλον föl colt N-ASM
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus, N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1911 ἐπιβάλλουσιν lägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripa they do cast V-PAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det upon it P-DSM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2440 ἱμάτια plagg, kläder, dräkt cloaks N-APN
G0846 αὐτῶν, honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2523 ἐκάθισεν sitta, sitta ner, att sitta He sat V-AAI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till on PREP
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det it. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.