Markusevangeliet 11:24

[Jesus undervisar nu utifrån det som nyss skett med fikonträdet och betonar vikten av att helhjärtat agera i förtröstan på Gud, se vers 20–23.]

Därför [på grund av just detta att det man uttalar i tro sker] säger jag er: Allt vad ni ber om och frågar efter [oavsett hur stort eller hur mycket – bara det är efter Guds vilja, se 1 Joh 5:14–15], tro att ni fått [aktivt har tagit emot] det, så ska det vara (kommer det bli) ert. [Matt 8:13; 19:26]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτο   λέγω   ὑμῖν·   πάντα   ὅσα   ἄν   προσεύχεσθε   προσεύχεσθε   αἰτεῖσθε,   πιστεύετε   ὅτι   ἐλάβετε,   καὶ   ἔσται   ὑμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G3004 λέγω säga, tala, kalla, nämna I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G3745 ὅσα så länge as much as K-APN
G0302 ἄν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst when PRT
G4336 προσεύχεσθε be praying, V-PNI-2P
G4336 προσεύχεσθε be praying, V-PNI-2P
G0154 αἰτεῖσθε, fråga efter, fråga you ask, V-PMI-2P
G4100 πιστεύετε att tro do believe V-PAM-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2983 ἐλάβετε, få, ta emot, välkomna, ta you receive, V-2AAI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἔσται är it will be V-FDI-3S
G4771 ὑμῖν. du, ni, er to you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.