Markusevangeliet 11:2

och sade till dem: "Gå in i byn där framme. Så fort ni kommer in där hittar ni ett åsneföl som är bundet och som ingen ännu har suttit på. Lös det och för det hit!


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   λέγει   αὐτοῖς·   ὑπάγετε   εἰς   τὴν   κώμην   τὴν   κατέναντι   ὑμῶν·   καὶ   εὐθὺς   εἰσπορευόμενοι   εἰς   αὐτὴν   εὑρήσετε   πῶλον   δεδεμένον   ἐφ᾽   ὃν   οὐδεὶς   οὐδεὶς   ἀνθρώπων   ἐκάθισεν·   λύσατε   αὐτὸν   αὐτὸν   φέρετε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G5217 ὑπάγετε do go V-PAM-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2968 κώμην by, stad village, N-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2713 κατέναντι framför before PREP
G4771 ὑμῶν· du, ni, er you, P-2GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2112 εὐθὺς genast, strax immediately, ADV
G1531 εἰσπορευόμενοι komma in entering V-PNP-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det it, P-ASF
G2147 εὑρήσετε finna, befinnas vara you will find V-FAI-2P
G4454 πῶλον föl a colt N-ASM
G1210 δεδεμένον binda tied, V-RPP-ASM
G1909 ἐφ᾽ på, i, till upon PREP
G3739 ὃν vem which R-ASM
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G0444 ἀνθρώπων människa a person N-GPM
G2523 ἐκάθισεν· sitta, sitta ner, att sitta sat; V-AAI-3S
G3089 λύσατε lösa, bryta, riva do untie V-AAM-2P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det it, P-ASM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det it, P-ASM
G5342 φέρετε. bära do lead [it]. V-PAM-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.