Markusevangeliet 11:13

Han fick på långt håll syn på ett fikonträd [täckt] med gröna blad. Han gick dit för att se om han kunde hitta några fikon där [eftersom frukten kommer före löven]. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad, det var inte rätta tiden för fikon [men det borde ändå ha funnits begynnande frukt].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδὼν   συκῆν   συκῆν   μακρόθεν   ἔχουσαν   φύλλα   ἦλθεν   εἰ   ἄρα   τι   εὑρήσει   ἐν   αὐτῇ.   καὶ   ἐλθὼν   ἐπ᾽   αὐτὴν   οὐδὲν   εὗρεν   εἰ   μὴ   φύλλα·   φύλλα·   γὰρ   καιρὸς   οὐκ   ἦν   σύκων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta having seen V-2AAP-NSM
G4808 συκῆν fikonträd a fig tree N-ASF
G4808 συκῆν fikonträd a fig tree N-ASF
G3113 μακρόθεν långt håll, långväga afar, ADV
G2192 ἔχουσαν ha, vara, behöva having V-PAP-ASF
G5444 φύλλα blad leaves, N-APN
G2064 ἦλθεν anlända, komma, gå He went V-2AAI-3S
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G0686 ἄρα alltså, då, så, perhaps CONJ
G5100 τι något, någon, några anything X-ASN
G2147 εὑρήσει finna, befinnas vara He will find V-FAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G0846 αὐτῇ. honom, dem, henne, den, det it. P-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2064 ἐλθὼν anlända, komma, gå having come V-2AAP-NSM
G1909 ἐπ᾽ på, i, till to PREP
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det it, P-ASF
G3762 οὐδὲν ingen, inget nothing A-ASN-N
G2147 εὗρεν finna, befinnas vara He found, V-2AAI-3S
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G5444 φύλλα· blad leaves; N-APN
G5444 φύλλα· blad leaves; N-APN
G1063 γὰρ för for CONJ
G2540 καιρὸς tid, rätt tid, tillfälle season N-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἦν är it was V-IAI-3S
G4810 σύκων. fikon of figs. N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.