Markusevangeliet 10:45

Även Människosonen kom [hit till jorden], inte för att bli betjänad, utan för att tjäna, och ge sitt liv som lösensumma för många."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   γὰρ   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   οὐκ   ἦλθεν   διακονηθῆναι   ἀλλὰ   διακονῆσαι   καὶ   δοῦναι   τὴν   ψυχὴν   αὐτοῦ   λύτρον   ἀντὶ   πολλῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också Even CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man N-GSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2064 ἦλθεν anlända, komma, gå came V-2AAI-3S
G1247 διακονηθῆναι betjäna to be served, V-APN
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G1247 διακονῆσαι betjäna to serve, V-AAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1325 δοῦναι ge, få to give V-2AAN
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G5590 ψυχὴν själ life N-ASF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G3083 λύτρον lösen [as] a ransom N-ASN
G0473 ἀντὶ i stället för, motsats till for PREP
G4183 πολλῶν.¶ många, mycket, stor many. A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.