Markusevangeliet 10:44

Den som vill vara främst (vara högst i rang) måste vara allas slav.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὃς   ἂν   θέλῃ   θέλῃ   ὑμῖν   εἶναι   πρῶτος,   ἔσται   πάντων   δοῦλος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 ὃς vem who[ever] R-NSM
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G2309 θέλῃ vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja shall desire V-PAS-3S
G2309 θέλῃ vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja shall desire V-PAS-3S
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G1510 εἶναι är to become V-PAN
G4413 πρῶτος, först, främst first, A-NSM
G1510 ἔσται är will be V-FDI-3S
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of all A-GPM
G1401 δοῦλος. tjänare slave. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.