Markusevangeliet 10:42

Jesus kallade till sig dem [alla tolv] och sade: "Ni har sett hur de som anses vara folkets ledare uppträder som herrar över dem, och de i höga positioner använder sin auktoritet över folket.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   προσκαλεσάμενος   αὐτοὺς   ὁ   Ἰησοῦς   λέγει   αὐτοῖς·   οἴδατε   ὅτι   οἱ   δοκοῦντες   ἄρχειν   τῶν   ἐθνῶν   κατακυριεύουσιν   αὐτῶν,   καὶ   οἱ   μεγάλοι   αὐτῶν   κατεξουσιάζουσιν   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4341 προσκαλεσάμενος kalla having called near V-ADP-NSM
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G1492 οἴδατε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta You know V-RAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G1380 δοκοῦντες tro, mena, verka bra, mena sig being accounted V-PAP-NPM
G0757 ἄρχειν regera to rule over V-PAN
G3588 τῶν denna, denne the T-GPN
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, Gentiles N-GPN
G2634 κατακυριεύουσιν utöva herravälde över, övermanna, härska över exercise lordship over V-PAI-3P
G0846 αὐτῶν, honom, dem, henne, den, det them; P-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G3173 μεγάλοι stor great ones A-NPM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPN
G2715 κατεξουσιάζουσιν utöva auktoritet över, vara herrar över exercise authority over V-PAI-3P
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det them. P-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.