Markusevangeliet 10:41

När de tio andra hörde detta, blev de mycket upprörda på Jakob och Johannes (de kände en djup smärta och ilska därför att något orätt hade skett).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἀκούσαντες   οἱ   δέκα   ἤρξαντο   ἀγανακτεῖν   περὶ   Ἰακώβου   καὶ   Ἰωάννου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0191 ἀκούσαντες höra, lyssna having heard [this], V-AAP-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1176 δέκα tio ten A-NPM-NUI
G0757 ἤρξαντο regera began V-ADI-3P
G0023 ἀγανακτεῖν vara missnöjd, vredgas, starkt ogilla to be indignant V-PAN
G4012 περὶ omkring about PREP
G2385 Ἰακώβου Jakob James N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2491 Ἰωάννου.¶ Johannes John. N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.