Markusevangeliet 10:32

Nu var de på väg upp till Jerusalem. [De befinner sig troligtvis på östra sidan av Jordanfloden på vägen mot Jeriko, se vers 46.] Jesus gick före dem [målmedvetet mot korset] och de var förfärade (på gränsen till skräckslagna) och följde efter fyllda av fruktan. Då tog han de tolv till sig igen, och började berätta för dem vad som skulle hända honom:


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἦσαν   δὲ   ἐν   τῇ   ὁδῷ   ἀναβαίνοντες   εἰς   Ἱεροσόλυμα,   καὶ   ἦν   προάγων   αὐτοὺς   ὁ   Ἰησοῦς,   καὶ   ἐθαμβοῦντο·   ἐθαμβοῦντο·   δὲ   ἀκολουθοῦντες   ἐφοβοῦντο.¶   Καὶ   παραλαβὼν   πάλιν   τοὺς   δώδεκα   ἤρξατο   αὐτοῖς   λέγειν   τὰ   μέλλοντα   αὐτῷ   συμβαίνειν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 Ἦσαν är They were V-IAI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3598 ὁδῷ väg, vid väg, resa way, N-DSF
G0305 ἀναβαίνοντες stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp going up V-PAP-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2414 Ἱεροσόλυμα, Jerusalem Jerusalem, N-APN-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G4254 προάγων gå före going on before V-PAP-NSM
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς, Jesus Jesus, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2284 ἐθαμβοῦντο· bli förskräckt, bli häpen they were astonished; V-IPI-3P
G2284 ἐθαμβοῦντο· bli förskräckt, bli häpen they were astonished; V-IPI-3P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0190 ἀκολουθοῦντες följa following V-PAP-NPM
G5399 ἐφοβοῦντο.¶ frukta were afraid. V-INI-3P
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3880 παραλαβὼν ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till having brought to [Himself] V-2AAP-NSM
G3825 πάλιν igen again ADV
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1427 δώδεκα tolv Twelve, A-APM-NUI
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to tell V-PAN
G3588 τὰ denna, denne things which T-APN
G3195 μέλλοντα ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna are being about V-PAP-APN
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G4819 συμβαίνειν hända to happen: V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.