Markusevangeliet 10:28

Då började Petrus tala: "Men vi då, vi har lämnat allt [gett upp arbete och karriärer] och följt dig?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἤρξατο   λέγειν   ὁ   Πέτρος   αὐτῷ·   ἰδοὺ   ἡμεῖς   ἀφήκαμεν   πάντα   καὶ   ἠκολουθήκαμέν   σοι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0757 ἤρξατο
regera Began
VERB Verb
Aorist Medium-dep. Indikativ Aorist Medium-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-ADI-3S
G3004 λέγειν
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna to say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Infinitiv Närvarande Aktiv Infinitiv
V-PAN
G3588
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4074 Πέτρος
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G0846 αὐτῷ·
honom, dem, henne, den, det to Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G2400 ἰδοὺ
se Behold,
Interjektion Interjektion
INJ
G1473 ἡμεῖς
jag, mig, min, mitt we
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. första person Nominativ Plural
P-1NP
G0863 ἀφήκαμεν
lämna, förlåta, tillåt, försaka left
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-AAI-1P
G3956 πάντα
alla, allt, varje, varje slags, alla typer
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
A-APN
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0190 ἠκολουθήκαμέν
följa have followed
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-RAI-1P
G4771 σοι.¶
du, ni, er You.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar