Markusevangeliet 10:28

Då började Petrus tala: "Men vi då, vi har lämnat allt [gett upp arbete och karriärer] och följt dig?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἤρξατο   λέγειν   ὁ   Πέτρος   αὐτῷ·   ἰδοὺ   ἡμεῖς   ἀφήκαμεν   πάντα   καὶ   ἠκολουθήκαμέν   σοι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0757 ἤρξατο regera Began V-ADI-3S
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to say V-PAN
G3588 denna, denne T-NSM
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G0863 ἀφήκαμεν lämna, förlåta, tillåt, försaka left V-AAI-1P
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0190 ἠκολουθήκαμέν följa have followed V-RAI-1P
G4771 σοι.¶ du, ni, er You. P-2DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.