Markusevangeliet 10:14

När Jesus såg detta [inifrån huset där han befann sig, se Mark 10:10] blev han upprörd (kände en djup smärta och ilska därför att något orätt skedde), och sade till dem: "Hindra inte barnen att komma till mig, för Guds kungarike tillhör sådana som de.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἰδὼν   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   ἠγανάκτησεν   καὶ   εἶπεν   αὐτοῖς·   ἄφετε   τὰ   παιδία   ἔρχεσθαι   πρός   με,   καὶ   μὴ   κωλύετε   αὐτά,   τῶν   γὰρ   τοιούτων   ἐστὶν   ἡ   βασιλεία   τοῦ   θεοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 ἰδὼν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta Having seen V-2AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0023 ἠγανάκτησεν vara missnöjd, vredgas, starkt ogilla was indignant V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G0863 ἄφετε lämna, förlåta, tillåt, försaka do permit V-2AAM-2P
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G3813 παιδία litet barn, ett barn i koltåldern, little children N-APN
G2064 ἔρχεσθαι anlända, komma, gå to come V-PNN
G4314 πρός till to PREP
G1473 με, jag, mig, min, mitt Me; P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2967 κωλύετε hindra do hinder V-PAM-2P
G0846 αὐτά, honom, dem, henne, den, det them! P-APN
G3588 τῶν -, denna, denne To the T-GPN
G1063 γὰρ för for CONJ
G5108 τοιούτων sådan sof uch, D-GPN
G1510 ἐστὶν är belongs V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ.¶ Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.