Sökresultat: 2

Kärnbibeln: (1)

Luk 18:42
Jesus sa till honom: "Ta emot din syn, din tro har helat (frälst, räddat) dig."

Interlinjär version BETA: (1)

Luk 18:42
καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
och denna Jesus tala honom får sin syn denna tro du frälsa du