Lukasevangeliet 16:28

Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer till denna plågans plats.'


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἔχω   γὰρ   πέντε   ἀδελφούς·   ὅπως   διαμαρτύρηται   αὐτοῖς   ἵνα   μὴ   καὶ   αὐτοὶ   ἔλθωσιν   εἰς   τὸν   τόπον   τοῦτον   τῆς   βασάνου.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 18 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2192 ἔχω (echo)
ha, vara, behöva I have
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4002 πέντε (pente)
fem. 5 five
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
Nummer Nummer
A-APM-NUI
G0080 ἀδελφούς· (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers —
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
N-APM
G3704 ὅπως (hopos)
för att so that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1263 διαμαρτύρηται (diamarturomai)
vittna, uppmana, försäkra he may warn
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Subjunktiv Närvarande Medium eller passiv-deponent Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-PNS-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοὶ (autos)
honom, dem, henne, den, det they
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
P-NPM
G2064 ἔλθωσιν (erchomai)
anlända, komma, gå may come
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. tredje person Plural
V-2AAS-3P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G5117 τόπον (topos)
plats place
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3778 τοῦτον (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
D-ASM
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G0931 βασάνου.¶ (basanos)
plågor of torment.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)