Lukasevangeliet 12:32

Var inte rädd, du lilla hjord!
För det är er Faders goda vilja (stora glädje) att ge er riket.

[Ordet för hjord användes oftast om en fårhjord. Jämfört med världens riken var de tolv en liten grupp, som en liten fårhjord. Men de har en god herde som beskyddar dem. De har också del i Guds rike vilket innebär kungens beskydd, privilegier, försörjning osv. Det finns ingen anledning till oro!]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Μὴ   φοβοῦ,   τὸ   μικρὸν   ποίμνιον,   ὅτι   εὐδόκησεν   ὁ   πατὴρ   ὑμῶν   δοῦναι   ὑμῖν   τὴν   βασιλείαν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 14 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 Μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... Not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G5399 φοβοῦ, (phobeo)
frukta do fear,
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Imperativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Imperativ
Sing. andra person Singular
V-PNM-2S
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne O
Best. Art. Bestämd artikel
Vokativ Sing. Neutral Vokativ Singular Neutral
T-VSN
G3398 μικρὸν (mikros, comparative, mikroteros)
de små, minst little
Adjektiv Adjektiv
Vokativ Sing. Neutral Vokativ Singular Neutral
A-VSN
G4168 ποίμνιον, (poimnion)
hjord flock,
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Neutral Vokativ Singular Neutral
N-VSN
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2106 εὐδόκησεν (eudokeo)
ha sin glädje i, funnit behag i, be... took delight
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G1325 δοῦναι (didomi)
ge, få to give
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G4771 ὑμῖν (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G0932 βασιλείαν. (basileia)
Guds rike, himmelriket, rike kingdom.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)