Lukasevangeliet 9:13

Men han sade till dem: "Ge dem ni att äta."
    De svarade: "Vi har inte mer än fem bröd och två fiskar – om vi nu inte skall gå och köpa mat åt allt det här folket?"


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Εἶπεν   δὲ   πρὸς   αὐτούς·   δότε   αὐτοῖς   ὑμεῖς   φαγεῖν.   οἱ   δὲ   εἶπαν·   οὐκ   εἰσὶν   ἡμῖν   πλεῖον   ἢ   ἄρτοι   πέντε   καὶ   ἰχθύες   δύο,   εἰ   μήτι   πορευθέντες   ἡμεῖς   ἀγοράσωμεν   εἰς   πάντα   τὸν   λαὸν   τοῦτον   βρώματα.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 32 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud He said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτούς· (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G1325 δότε (didomi)
ge, få do give
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Imperativ Andra Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-2AAM-2P
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. andra person Nominativ Plural
P-2NP
G5315 φαγεῖν. (phago)
äta to eat
VERB Verb
Aorist Aktiv Infinitiv Aorist Aktiv Infinitiv
V-AAN
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... But
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2036 εἶπαν· (epo)
tala, skicka ut ljud they said,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-2AAI-3P
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte Not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1510 εἰσὶν (eimi)
är there are
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G1473 ἡμῖν (ego)
oss to us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. första person Dativ Plural
P-1DP
G4119 πλεῖον (pleion, pleion, pleon)
oöverträffad, utmärkt, mycket bra... more
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
Jämförande Jämförande
A-NSN-C
G2228 (e)
eller, än, antingen, annars, inte h... than
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0740 ἄρτοι (artos)
bröd, limpa loaves
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G4002 πέντε (pente)
fem. 5 five,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2486 ἰχθύες (ichthus)
fisk fish
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
N-NPM
G1417 δύο, (duo)
två, båda two,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Nummer Nummer
A-NPM-NUI
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G3385 μήτι (meti)
kanske not any
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G4198 πορευθέντες (poreuomai)
gå, bege sig having gone,
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Particip Aorist Passiv deponent Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-AOP-NPM
G1473 ἡμεῖς (ego)
oss we
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. första person Nominativ Plural
P-1NP
G0059 ἀγοράσωμεν (agorazo)
köpa, lösa in shall buy
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Plur. första person Plural
V-AAS-1P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάντα (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G2992 λαὸν (laos)
folk people
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3778 τοῦτον (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
D-ASM
G1033 βρώματα. (broma)
mat food.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)