Lukasevangeliet 9:12

När dagen började gå mot sitt slut vände sig de tolv till honom och sade: "Låt folket ge sig av, så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig tak över huvudet och få något att äta. Vi är ju på en obebodd plats här."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἡ   δὲ   ἡμέρα   ἤρξατο   κλίνειν.   προσελθόντες   δὲ   οἱ   δώδεκα   εἶπαν   αὐτῷ·   ἀπόλυσον   τὸν   ὄχλον   ἵνα   πορευθέντες   εἰς   τὰς   κύκλῳ   κώμας   καὶ   τοὺς   ἀγροὺς   καταλύσωσιν   καὶ   εὕρωσιν   ἐπισιτισμόν·   ὅτι   ὧδε   ἐν   ἐρήμῳ   τόπῳ   ἐσμέν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2250 ἡμέρα dag, daglig the day N-NSF
G0757 ἤρξατο regera began V-ADI-3S
G2827 κλίνειν. vila, böja, böja sig ner, långt liden, drev to decline; V-PAN
G4334 προσελθόντες komma having come V-2AAP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1427 δώδεκα tolv Twelve A-NPM-NUI
G2036 εἶπαν säga, tala, bud said V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G0630 ἀπόλυσον skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå do dismiss V-AAM-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3793 ὄχλον människor, skara, folkskara crowd, N-ASM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4198 πορευθέντες gå, bege sig having travelled V-AOP-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G2945 κύκλῳ omkring, runt omkring surrounding ADV
G2968 κώμας by, stad villages N-APF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne T-APM
G0068 ἀγροὺς fält, landsbygd, liten by countryside N-APM
G2647 καταλύσωσιν upphäva, riva ner, slå ner, husrum, gäst they may lodge, V-AAS-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2147 εὕρωσιν finna, befinnas vara may find V-2AAS-3P
G1979 ἐπισιτισμόν· mat, proviant provisions; N-ASM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G5602 ὧδε här, denna plats here ADV
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2048 ἐρήμῳ vildmark, ödemark, öken a desolate A-DSM
G5117 τόπῳ plats place N-DSM
G1510 ἐσμέν.¶ är we are. V-PAI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.