Lukasevangeliet 8:16

[Jesus är världens ljus, och hans undervisning ska inte döljas av Jesu lärjungar, utan förmedlas vidare till andra. Jesus illustrerar detta med några vanliga föremål som fanns i varje hem. Oljelampan användes för att lysa upp hemmet och sädesmåttet på cirka åtta liter användes för att mäta upp mjöl, men kunde också ställas upp och ner och fungera som ett lampställ.]

[Jesus fortsätter att tala i liknelser:] "Ingen tänder en oljelampa och sätter den under ett sädesmått eller under en bädd, utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐδεὶς   δὲ   λύχνον   ἅψας   καλύπτει   αὐτὸν   σκεύει   ἢ   ὑποκάτω   κλίνης   τίθησιν,   ἀλλ᾽   ἐπὶ   λυχνίας   τίθησιν   ἵνα   οἱ   εἰσπορευόμενοι   βλέπωσιν   τὸ   φῶς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3762 Οὐδεὶς ingen, inget No one A-NSM-N
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3088 λύχνον ljus, lampa a lamp N-ASM
G0681 ἅψας tända having lighted, V-AAP-NSM
G2572 καλύπτει täcka, dölja covers V-PAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det it P-ASM
G4632 σκεύει kärl, vara, ägodel, redskap with a vessel, N-DSN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G5270 ὑποκάτω under under PREP
G2825 κλίνης säng a bed N-GSF
G5087 τίθησιν, sätta, lägga puts [it], V-PAI-3S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3087 λυχνίας ljusstake, ljushållare a lampstand N-GSF
G5087 τίθησιν sätta, lägga puts [it], V-PAI-3S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G1531 εἰσπορευόμενοι komma in entering in V-PNP-NPM
G0991 βλέπωσιν se, ge akt på may see V-PAS-3P
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5457 φῶς. ljus light. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.