Lukasevangeliet 7:49

Men de som var runt bordet började säga till varandra: "Vem är han som till och med förlåter synder?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἤρξαντο   οἱ   συνανακείμενοι   λέγειν   ἐν   ἑαυτοῖς·   τίς   οὗτός   ἐστιν   ὃς   καὶ   ἁμαρτίας   ἀφίησιν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0757 ἤρξαντο regera began V-ADI-3P
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G4873 συνανακείμενοι ligga till bords med reclining V-PNP-NPM
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to say V-PAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig within PREP
G1438 ἑαυτοῖς· sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras themselves, F-3DPM
G5101 τίς vad, vilken, vem Who I-NSM
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3739 ὃς vem who R-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G0266 ἁμαρτίας syndig handling, synd sins N-APF
G0863 ἀφίησιν; lämna, förlåta, tillåt, försaka forgives? V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.