Lukasevangeliet 7:38

Hon stod bakom Jesus vid hans fötter och grät. Hennes tårar var som regndroppar som vätte hans fötter och hon torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter gång på gång och började sedan smörja dem med balsam.

[Verben i föregående vers ger en detaljerad beskrivning av varje rörelse som kvinnan gör. Att hon deltar på middagen är inte så förvånande. När en lärare var inbjuden att äta var åhörare välkomna att stå utmed väggarna och lyssna, men sättet hon närmar sig Jesus var ovanligt, särskilt med tanke på hennes rykte.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   στᾶσα   ὀπίσω   παρὰ   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ,   κλαίουσα   τοῖς   δάκρυσιν   ἤρξατο   βρέχειν   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ   καὶ   ταῖς   θριξὶν   τῆς   κεφαλῆς   αὐτῆς   ἐξέμασσεν   καὶ   κατεφίλει   τοὺς   πόδας   αὐτοῦ   καὶ   ἤλειφεν   τῷ   μύρῳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2476 στᾶσα stå, ställa, bli avgjort, stå still having stood V-2AAP-NSF
G3694 ὀπίσω efter, bakom, tillbaka behind Him ADV
G3844 παρὰ av, för, från, på at PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2799 κλαίουσα gråta, sörja weeping, V-PAP-NSF
G3588 τοῖς denna, denne with the T-DPN
G1144 δάκρυσιν tår tears N-DPN
G0757 ἤρξατο regera she began V-ADI-3S
G1026 βρέχειν regn, tvätta to wet V-PAN
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 ταῖς denna, denne with the T-DPF
G2359 θριξὶν hår hairs N-DPF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G2776 κεφαλῆς huvud head N-GSF
G0846 αὐτῆς honom, dem, henne, den, det of her, P-GSF
G1591 ἐξέμασσεν torka she was wiping [them], V-IAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2705 κατεφίλει kyss was kissing V-IAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0218 ἤλειφεν smörja was anointing [them] V-IAI-3S
G3588 τῷ denna, denne with the T-DSN
G3464 μύρῳ. olja, smörjelse fragrant oil. N-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.