Lukasevangeliet 7:24

Medan Johannes [Döparens] sändebud gick därifrån började Jesus tala till folket om Johannes:

"Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπελθόντων   δὲ   τῶν   ἀγγέλων   Ἰωάννου   ἤρξατο   λέγειν   πρὸς   τοὺς   ὄχλους   περὶ   Ἰωάννου·   τί   ἐξήλθατε   εἰς   τὴν   ἔρημον   θεάσασθαι;   κάλαμον   ὑπὸ   ἀνέμου   σαλευόμενον;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0565 Ἀπελθόντων gå, gå sin väg, gå iväg, When were departing V-2AAP-GPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G0032 ἀγγέλων ängel, budbärare messengers N-GPM
G2491 Ἰωάννου Johannes of John, N-GSM-P
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to speak V-PAN
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3793 ὄχλους människor, skara, folkskara crowds N-APM
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G2491 Ἰωάννου· Johannes John: N-GSM-P
G5101 τί vad, vilken, vem What I-ASN
G1831 ἐξήλθατε gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut did you go out V-2AAI-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2048 ἔρημον vildmark, ödemark, öken wilderness A-ASF
G2300 θεάσασθαι; se, skåda to see? V-ADN
G2563 κάλαμον strå, rör, penna A reed N-ASM
G5259 ὑπὸ av by PREP
G0417 ἀνέμου vind, vindkast [the] wind N-GSM
G4531 σαλευόμενον; vaja shaken? V-PPP-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.