Lukasevangeliet 7:10

När de utskickade [vännerna till officeren] kom tillbaka till huset fann de tjänaren frisk igen.

[Samma ord, "förundras", i vers 9, används om Jesu förundran över otron han mötte när han besökte synagogan i sin egen hemstad, se Mark 6:6.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὑποστρέψαντες   εἰς   τὸν   οἶκον   οἱ   πεμφθέντες   εὗρον   τὸν   ἀσθενοῦντα   δοῦλον   ὑγιαίνοντα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5290 ὑποστρέψαντες återvända having returned V-AAP-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3624 οἶκον hem, hus, familj house, N-ASM
G3588 οἱ denna, denne the [ones] T-NPM
G3992 πεμφθέντες skicka having been sent V-APP-NPM
G2147 εὗρον finna, befinnas vara found V-2AAI-3P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0770 ἀσθενοῦντα vara svag, vara sjuk, ailing V-PAP-ASM
G1401 δοῦλον tjänare servant N-ASM
G5198 ὑγιαίνοντα.¶ vara frisk, vara hel, vara sund in good health. V-PAP-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.