Lukasevangeliet 7:1

När Jesus hade hållit hela sitt tal [Luk 6:20-49] till folket, gick han in i Kapernaum [där han bodde i Petrus hus].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐπειδὴ   ἐπλήρωσεν   πάντα   τὰ   ῥήματα   αὐτοῦ   εἰς   τὰς   ἀκοὰς   τοῦ   λαοῦ,   εἰσῆλθεν   εἰς   Καφαρναούμ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1894 Ἐπειδὴ för, eftersom, för att, efter det And since CONJ
G4137 ἐπλήρωσεν uppfylla He had completed V-AAI-3S
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4487 ῥήματα ord declarations N-APN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G0189 ἀκοὰς något hört, hörande, rykte, rapport hearing N-APF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2992 λαοῦ, folk people, N-GSM
G1525 εἰσῆλθεν komma He entered V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G2584 Καφαρναούμ. Kapernaum Capernaum. N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.