Lukasevangeliet 6:44

Ett träd känns igen på sin frukt,
    för inte plockar man väl fikon från törnen
    eller skördar vindruvor från en törnbuske.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἕκαστον   γὰρ   δένδρον   ἐκ   τοῦ   ἰδίου   καρποῦ   γινώσκεται.   οὐ   γὰρ   ἐξ   ἀκανθῶν   συλλέγουσιν   σῦκα   οὐδὲ   ἐκ   βάτου   σταφυλὴν   τρυγῶσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1538 ἕκαστον var och en, alla, varje Each A-NSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G1186 δένδρον träd tree N-NSN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på by PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2398 ἰδίου hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen own A-GSM
G2590 καρποῦ frukt fruit N-GSM
G1097 γινώσκεται. känna, förstå is known. V-PPI-3S
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G0173 ἀκανθῶν törne, törnbuskar, extremer, till sin spets thorns N-GPF
G4816 συλλέγουσιν samla in do they gather V-PAI-3P
G4810 σῦκα fikon figs, N-APN
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G0942 βάτου buske, törnbuske a bramble bush N-GSF
G4718 σταφυλὴν vindruvor grapes N-ASF
G5166 τρυγῶσιν.¶ skörda gather they. V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.