Lukasevangeliet 6:28

Välsigna (tala väl om) dem som förbannar [uttrycker avsky genom att nedkalla en dom över] er
    och be för dem som skymfar (hotar, förorättar; falskt anklagar) er.
    [Ordagrant: 'be runtomkring dem', dvs. omringa dem med bön så de inte utför sina hot utan omvänder sig.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εὐλογεῖτε   τοὺς   καταρωμένους   ὑμᾶς,   καὶ   προσεύχεσθε   περὶ   τῶν   ἐπηρεαζόντων   ὑμᾶς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2127 εὐλογεῖτε välsigna, prisa do bless V-PAM-2P
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G2672 καταρωμένους förbanna cursing V-PNP-APM
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you, P-2AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4336 προσεύχεσθε be do pray V-PNM-2P
G4012 περὶ omkring for PREP
G3588 τῶν denna, denne those T-GPM
G1908 ἐπηρεαζόντων förolämpa, förtala mistreating V-PAP-GPM
G4771 ὑμᾶς. du, ni, er you. P-2AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.