Lukasevangeliet 5:5

Då svarade Simon: "Mästare, vi har arbetat hårt hela natten utan att ha fått något, men eftersom du säger det så ska jag sänka ner näten."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἀποκριθεὶς   Σίμων   εἶπεν   ἐπιστάτα,   δι᾽   ὅλης   νυκτὸς   κοπιάσαντες   οὐδὲν   ἐλάβομεν,   ἐπὶ   δὲ   τῷ   ῥήματί   σου   χαλάσω   τὰ   δίκτυα.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἀποκριθεὶς   ὁ   Σίμων   εἶπεν   αὐτῷ·   ἐπιστάτα,   δι᾽   ὅλης   τῆς   νυκτὸς   κοπιάσαντες   οὐδὲν   ἐλάβομεν,   ἐπὶ   δὲ   τῷ   ῥήματί   σου   χαλάσω   τὰ   δίκτυα.  

Grundtextkommentarer

NA har 19 ord, TR har 20 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς (apokrinomai)
svara answering,
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Particip Aorist Passiv deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-AOP-NSM
G4613 Σίμων (Simon)
Simon Simon
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G2036 εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud said,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G1988 ἐπιστάτα, (epistates)
Mästare Master,
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
N-VSM
G1223 δι᾽ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3650 ὅλης (holos)
alla, hela, varje stund, allihop, g... whole
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
A-GSF
G3571 νυκτὸς (nux)
natt, midnatt night
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2872 κοπιάσαντες (kopiao)
arbeta, bli trött having toiled,
VERB Verb
Aorist Aktiv Particip Aorist Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-AAP-NPM
G3762 οὐδὲν (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget nothing
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
Nominativ Nominativ
A-ASN-N
G2983 ἐλάβομεν, (lambano)
få, ta emot, välkomna, ta have we taken;
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-2AAI-1P
G1909 ἐπὶ (epi)
på, i, till at
Preposition Preposition
PREP
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G4487 ῥήματί (rhema)
ord, talat ord declaration
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G4771 σου (su)
du, ni, er of You,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G5465 χαλάσω (chalao)
hissa ner I will let down
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-FAI-1S
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G1350 δίκτυα. (diktuon)
nät nets.
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)