Lukasevangeliet 5:5

Då svarade Simon: "Mästare, vi har arbetat hårt hela natten utan att ha fått något, men eftersom du säger det så ska jag sänka ner näten."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἀποκριθεὶς   ὁ   Σίμων   εἶπεν   αὐτῷ·   ἐπιστάτα,   δι᾽   ὅλης   τῆς   νυκτὸς   κοπιάσαντες   οὐδὲν   ἐλάβομεν,   ἐπὶ   δὲ   τῷ   ῥήματί   σου   χαλάσω   τὰ   δίκτυα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0611 ἀποκριθεὶς svara answering, V-AOP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G1988 ἐπιστάτα, Mästare Master, N-VSM
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G3650 ὅλης alla, hela, varje stund, allihop, genom hela whole A-GSF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G3571 νυκτὸς natt, midnatt night N-GSF
G2872 κοπιάσαντες arbeta, bli trött having toiled, V-AAP-NPM
G3762 οὐδὲν ingen, inget nothing A-ASN-N
G2983 ἐλάβομεν, få, ta emot, välkomna, ta have we taken; V-2AAI-1P
G1909 ἐπὶ på, i, till at PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G4487 ῥήματί ord declaration N-DSN
G4771 σου du, ni, er of You, P-2GS
G5465 χαλάσω hissa ner I will let down V-FAI-1S
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G1350 δίκτυα. nät nets. N-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.