Lukasevangeliet 5:36

Han berättade också en liknelse för dem: "Ingen river av ett stycke från en ny (fräsch, formbar) mantel
    och syr på den på en gammal (stel) mantel.
Om man gör så har man rivit sönder den nya (fräscha) manteln
    och biten från den nya (fräscha) passar inte den gamla.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔλεγεν   δὲ   καὶ   παραβολὴν   πρὸς   αὐτοὺς   ὅτι   οὐδεὶς   ἐπίβλημα   ἐπίβλημα   ἱματίου   καινοῦ   καινοῦ   ἐπιβάλλει   ἐπὶ   ἱμάτιον   παλαιόν·   εἰ   δὲ   μή   γε,   καὶ   τὸ   καινὸν   σχίσει,   καὶ   τῷ   παλαιῷ   οὐ   συμφωνήσει   συμφωνήσει   ἐπίβλημα   τὸ   ἀπὸ   τοῦ   καινοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 ἔλεγεν sa, säga, tala, kalla He was speaking V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3850 παραβολὴν liknelse, sinnebild a parable N-ASF
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3754 ὅτι att, eftersom that: CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget No one A-NSM-N
G1915 ἐπίβλημα lapp a piece N-ASN
G1915 ἐπίβλημα lapp a piece N-ASN
G2440 ἱματίου plagg, kläder, dräkt a garment N-GSN
G2537 καινοῦ ny new A-GSN
G2537 καινοῦ ny new A-GSN
G1911 ἐπιβάλλει lägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripa puts [it] V-PAI-3S
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G2440 ἱμάτιον plagg, kläder, dräkt a garment N-ASN
G3820 παλαιόν· gammal, gammalt vin old; A-ASN
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3361 μή inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1065 γε, ändå, likväl, utan tvivel lest PRT
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G2537 καινὸν ny new A-ASN
G4977 σχίσει, delas, spricka, brista he will tear, V-FAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῷ -, denna, denne to the T-DSN
G3820 παλαιῷ gammal, gammalt vin old A-DSN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4856 συμφωνήσει hålla med, komma överens it will match V-FAI-3S
G4856 συμφωνήσει hålla med, komma överens it will match V-FAI-3S
G1915 ἐπίβλημα lapp piece N-NSN
G3588 τὸ -, denna, denne T-NSN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSN
G2537 καινοῦ. ny new. A-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.