Lukasevangeliet 5:18

Då kom det några [fyra män, se Mark 2:3] bärande på en bår med en man som var förlamad, och de försökte komma in med honom [i huset] och sätta ner honom framför Jesus.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἰδοὺ   ἄνδρες   φέροντες   ἐπὶ   κλίνης   ἄνθρωπον   ὃς   ἦν   παραλελυμένος,   καὶ   ἐζήτουν   αὐτὸν   εἰσενεγκεῖν   καὶ   θεῖναι   αὐτὸν   ἐνώπιον   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2400 ἰδοὺ se behold, INJ
G0435 ἄνδρες man, make men N-NPM
G5342 φέροντες bära carrying V-PAP-NPM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G2825 κλίνης säng a mat N-GSF
G0444 ἄνθρωπον människa a man N-ASM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3886 παραλελυμένος, vara förlamad paralyzed, V-RPP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2212 ἐζήτουν söka, söka efter they were seeking V-IAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1533 εἰσενεγκεῖν föra in to bring in V-2AAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5087 θεῖναι sätta, lägga to place V-2AAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1799 ἐνώπιον före, inför, i närvaro av before PREP
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.