Lukasevangeliet 5:14

Jesus förbjöd honom att tala om det för någon [som han skulle möta på vägen till templet i Jerusalem] och sade: "Gå och visa dig för prästen och ge det offer för din rening som Mose har bestämt [3 Mos 14:1–32]. Det blir ett vittnesbörd för dem." [Markus berättar hur mannen inte lydde Jesu uppmaning, se Mark 1:45.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   αὐτὸς   παρήγγειλεν   αὐτῷ   μηδενὶ   εἰπεῖν   ἀλλ᾽   ἀπελθὼν   δεῖξον   σεαυτὸν   τῷ   ἱερεῖ   καὶ   προσένεγκε   περὶ   τοῦ   καθαρισμοῦ   σου   καθὼς   προσέταξεν   Μωϋσῆς   εἰς   μαρτύριον   αὐτοῖς.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 24 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτὸς (autos)
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
P-NSM
G3853 παρήγγειλεν (paraggello)
befalla ordered
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G3367 μηδενὶ (medeis, medemia, meden)
för någon, ingenting, inte, ingen no one
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
A-DSM
G2036 εἰπεῖν (epo)
tala, skicka ut ljud to tell:
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men But
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0565 ἀπελθὼν (aperchomai)
gå, gå sin väg, gå iväg, having gone,
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Particip Andra Aorist Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-2AAP-NSM
G1166 δεῖξον (deiknuo)
visa do show
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AAM-2S
G4572 σεαυτὸν (seautou)
dig själv yourself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular Maskulin
F-2ASM
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2409 ἱερεῖ (hiereus)
präst priest,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4374 προσένεγκε (prosphero)
offra do offer
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Imperativ Andra Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-2AAM-2S
G4012 περὶ (peri)
omkring, runtom for
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2512 καθαρισμοῦ (katharismos)
rening cleansing
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G4771 σου (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4367 προσέταξεν (prostasso)
befalla commanded
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3475 Μωϋσῆς (Moseus, Moses, Mouses)
Mose Moses,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G1519 εἰς (eis)
in i, till, för, i, på, mot for
Preposition Preposition
PREP
G3142 μαρτύριον (marturion)
vittnesbörd a testimony
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G0846 αὐτοῖς.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det to them.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)