Lukasevangeliet 4:40

Vid solnedgången kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar. Han lade händerna på var och en och botade dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Δύνοντος   δὲ   τοῦ   ἡλίου   ἅπαντες   ὅσοι   εἶχον   ἀσθενοῦντας   νόσοις   ποικίλαις   ἤγαγον   αὐτοὺς   πρὸς   αὐτόν·   ὁ   δὲ   ἑνὶ   ἑκάστῳ   αὐτῶν   τὰς   χεῖρας   ἐπιτιθεὶς   ἐθεράπευεν   αὐτούς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1416 Δύνοντος gå ned, solnedgång When is setting V-PAP-GSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2246 ἡλίου sol, öst sun, N-GSM
G0537 ἅπαντες allt, allting, hela, allihop all A-NPM
G3745 ὅσοι så länge as many as K-NPM
G2192 εἶχον ha, vara, behöva had [any] V-IAI-3P
G0770 ἀσθενοῦντας vara svag, vara sjuk, ailing V-PAP-APM
G3554 νόσοις sjukdom with diseases N-DPF
G4164 ποικίλαις olika various, A-DPF
G0071 ἤγαγον föra, leda, gå, för fram brought V-2AAI-3P
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G1520 ἑνὶ en on one A-DSM
G1538 ἑκάστῳ var och en, alla, varje each A-DSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G5495 χεῖρας hand hands N-APF
G2007 ἐπιτιθεὶς lägga på, lägga, having laid, V-PAP-NSM
G2323 ἐθεράπευεν hela, bota, tillbe He was healing V-IAI-3S
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them. P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.