Lukas 4:31

[Det har nu gått en vecka sedan den förra sabbaten i Nasaret. Vandringen från den högt belägna bergsbyn Nasaret ner till Kapernaum vid Galileiska sjön tar två till tre dagar. Jesus fortsätter sin vana att besöka synagogan på sabbaten, och han blir erbjuden att lägga ut texten.]

Han kom ned till Kapernaum, en stad i Galiléen.

Han fortsatte att undervisa folket på sabbaten.

Jesus flyttar från sin hemort Nasaret till Kapernaum där han bor i Petrus hus.