Lukasevangeliet 4:21

Då började han tala och sade till dem: "I dag [2 Kor 6:2] har detta skriftställe gått i uppfyllelse medan ni hörde det läsas, och är nu uppfyllt."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἤρξατο   δὲ   λέγειν   πρὸς   αὐτοὺς   ὅτι   σήμερον   πεπλήρωται   ἡ   γραφὴ   αὕτη   ἐν   τοῖς   ὠσὶν   ὑμῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0757 ἤρξατο regera He began V-ADI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to say V-PAN
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G4594 σήμερον idag Today ADV
G4137 πεπλήρωται uppfylla has been fulfilled V-RPI-3S
G3588 denna, denne T-NSF
G1124 γραφὴ skrifterna Scripture N-NSF
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPN
G3775 ὠσὶν öra hearing N-DPN
G4771 ὑμῶν. du, ni, er of you. P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.