Lukasevangeliet 3:8

Bär (producera) därför [sådana] frukter som tillhör (är värdiga; överensstämmer med) omvändelsen (det förändrade tänkesättet) [Apg 26:20]. Och börja inte säga inom (till) er själva [sätt inte igång att försvara er genom att tänka]: 'Vi har Abraham till far.' För jag säger er att av dessa stenar kan Gud uppväcka (resa upp) barn åt Abraham.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ποιήσατε   οὖν   καρποὺς   ἀξίους   τῆς   μετανοίας·   καὶ   μὴ   ἄρξησθε   λέγειν   ἐν   ἑαυτοῖς·   πατέρα   ἔχομεν   τὸν   Ἀβραάμ.   λέγω   γὰρ   ὑμῖν   ὅτι   δύναται   ὁ   θεὸς   ἐκ   τῶν   λίθων   τούτων   ἐγεῖραι   τέκνα   τῷ   Ἀβραάμ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4160 ποιήσατε göra do produce V-AAM-2P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2590 καρποὺς frukt fruits N-APM
G0514 ἀξίους värdig, tillhör, överensstämmer med worthy A-APM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G3341 μετανοίας· omvändelse of repentance; N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0757 ἄρξησθε regera may begin V-AMS-2P
G3004 λέγειν sa, säga, tala, kalla to say V-PAN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1438 ἑαυτοῖς· sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves, F-2DPM
G3962 πατέρα fader [As] father N-ASM
G2192 ἔχομεν ha, vara, behöva We have V-PAI-1P
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G0011 Ἀβραάμ. Abraham Abraham. N-ASM-P
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G1063 γὰρ för for CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you, P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1410 δύναται kan, kan inte is able V-PNI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν denna, denne T-GPM
G3037 λίθων sten stones N-GPM
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-GPM
G1453 ἐγεῖραι vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka to raise up V-AAN
G5043 τέκνα barn children N-APN
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G0011 Ἀβραάμ. Abraham to Abraham. N-DSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.