Lukasevangeliet 3:23

[Lukas skildrar ofta händelser från Marias perspektiv. Han beskriver änglabesöket i Nasaret, hennes lovsång och resan till Elisabet. Det grekiska ordet huios, som används före varje namn i släktträdet nedan, är ett generellt ord för släktskap som kan översättas: son, barnbarn eller svärson. Det andra ­namnet i släkttavlan, Eli, kan alltså vara Josefs far eller hans svärfar. Att den grekiska bestämda genitivformen tou finns framför alla namn utom Josefs namn kan antyda att han bara nämns eftersom han är gift med Maria. ­Släktträdet har 77 namn som kan delas in i elva grupper med sju namn i varje. Förutom den bokstavliga betydelsen kan det finnas en djupare mening i namn. Betydelsen av de tio sista namnen från Adam till Noa bildar en mening som talar profetiskt om Jesus! Det är viktigt att betona att ordsymbolik inte är någon exakt vetenskap, se Upp 7:4‑8 för mer info.]

Jesus var omkring trettio år när han började sin tjänst [I 4 Mos 4:47 är det föreskrivet att en präst ska vara 30 år när han går in i tjänst.] Man menade (den allmänna uppfattningen var) att han var son till Josef,
svärson till Eli [Marias far],


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   αὐτὸς   ἦν   ὁ   Ἰησοῦς   ἀρχόμενος   ὡσεὶ   ἐτῶν   τριάκοντα   ὢν   υἱός,   ὡς   ἐνομίζετο,   Ἰωσὴφ   τοῦ   Ἠλὶ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det Himself P-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0757 ἀρχόμενος regera beginning V-PMP-NSM
G5616 ὡσεὶ liksom about ADV
G2094 ἐτῶν år years [old] N-GPN
G5144 τριάκοντα trettio thirty, A-GPN-NUI
G1510 ὢν är being V-PAP-NSM
G5207 υἱός, son, ättling son, N-NSM
G5613 ὡς som as CONJ
G3543 ἐνομίζετο, trodde, tro, anta was supposed, V-IPI-3S
G2501 Ἰωσὴφ Josef of Joseph, N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2242 Ἠλὶ Eli of Heli, N-GSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.