Lukasevangeliet 3:2

och Hannas och Kaifas var överstepräster [i templet i Jerusalem].

[Efter en detaljerad skildring av det romerska styret beskrivs nu det religiösa ledarskapet i Jerusalem. Hannas var överstepräst 6-15 e.Kr. Han avsattes av romarna och hans svärson Kaifas fick positionen 18-36 e.Kr. Även om Kaifas hade titeln, fortsatte dock Hannas att fungera som inofficiell överstepräst bland judarna, se Joh 18:13‑24.] Då kom Guds ord till Sakarias son Johannes [Döparen] i öknen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐπὶ   ἀρχιερέως   Ἅννα   καὶ   Καϊάφα,   ἐγένετο   ῥῆμα   θεοῦ   ἐπὶ   Ἰωάννην   τὸν   τοῦ   Ζαχαρίου   υἱὸν   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1909 ἐπὶ på, i, till during PREP
G0749 ἀρχιερέως överste präst [the] high priesthood N-GSM
G0452 Ἅννα Hannas of Annas N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2533 Καϊάφα, Kaifas Caiaphas, N-GSM-P
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma came V-2ADI-3S
G4487 ῥῆμα ord [the] declaration N-NSN
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G2491 Ἰωάννην Johannes John, N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2197 Ζαχαρίου Sakarias of Zechariah N-GSM-P
G5207 υἱὸν son, ättling son, N-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2048 ἐρήμῳ. vildmark, ödemark, öken wilderness. A-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.