Lukasevangeliet 2:8

I samma område övernattade några herdar på fälten och vaktade [i skift] över sin hjord.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ποιμένες   ἦσαν   ἐν   τῇ   χώρᾳ   τῇ   αὐτῇ   ἀγραυλοῦντες   καὶ   φυλάσσοντες   φυλακὰς   τῆς   νυκτὸς   ἐπὶ   τὴν   ποίμνην   αὐτῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4166 ποιμένες herde shepherds N-NPM
G1510 ἦσαν är were V-IAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G5561 χώρᾳ land region N-DSF
G3588 τῇ -, denna, denne T-DSF
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det same, P-DSF
G0063 ἀγραυλοῦντες låg ute lodging in the fields V-PAP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5442 φυλάσσοντες vakta, hålla keeping V-PAP-NPM
G5438 φυλακὰς fängelse watch N-APF
G3588 τῆς -, denna, denne T-GSF
G3571 νυκτὸς natt, midnatt by night N-GSF
G1909 ἐπὶ på, i, till over PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G4167 ποίμνην hjord flock N-ASF
G0846 αὐτῶν. honom, dem, henne, den, det of them. P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.