Lukas 2:41

[Enlig Mose lag skulle varje manlig israelit fira de tre stora judiska högtiderna påsk, pingst och Lövhyddohögtiden i Jerusalem, se 5 Mos 16:16. Kvinnor, äldre män, handikappade och barn under tolv år var undantagna, men många fromma kvinnor följde frivilligt med männen till dessa högtider. Detta är troligen Jesu första pilgrimsresa till Jerusalem.]

Hans föräldrar gick till Jerusalem varje år vid påskhögtiden (pesach).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐπορεύοντο   οἱ   γονεῖς   αὐτοῦ   κατ᾽   ἔτος   εἰς   Ἰερουσαλὴμ   τῇ   ἑορτῇ   τοῦ   πάσχα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4198 ἐπορεύοντο gå, bege sig were going V-INI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1118 γονεῖς föräldrar parents N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i every PREP
G2094 ἔτος år year N-ASN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2419 Ἰερουσαλὴμ Jerusalem Jerusalem N-ASF-L
G3588 τῇ denna, denne at the T-DSF
G1859 ἑορτῇ högtid feast N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G3957 πάσχα.¶ påsk Passover. N-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.