Lukas 2:4

Josef, som var av Davids hus (släkt), gick också han upp från Nasaret i Galiléen till Davids stad, som kallas Betlehem, i Judéen.