Lukasevangeliet 2:32

ett ljus till uppenbarelse för hedningarna
    och till härlighet för ditt folk Israel."

[På ett tydligt sätt illustrerar den gamle juden Symeon den frälsning Gud har berett åt sitt folk, se Joh 4:22. Jesus läggs bokstavligen i det judiska folkets famn när Symeon tar honom i sina armar, se vers 28.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

φῶς   εἰς   ἀποκάλυψιν   ἐθνῶν   καὶ   δόξαν   λαοῦ   σου   Ἰσραήλ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5457 φῶς ljus a light N-ASN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G0602 ἀποκάλυψιν uppenbarelse, uppenbaras revelation N-ASF
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, of [the] Gentiles, N-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1391 δόξαν härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-ASF
G2992 λαοῦ folk of [the] people N-GSM
G4771 σου du, ni, er of You, P-2GS
G2474 Ἰσραήλ.¶ Israel of Israel. N-GSM-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.