Lukasevangeliet 2:29

"Härskare, nu låter du din tjänare gå bort i frid,
    i enlighet med ditt ord (som du har lovat).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

νῦν   ἀπολύεις   τὸν   δοῦλόν   σου,   δέσποτα,   κατὰ   τὸ   ῥῆμά   σου   ἐν   εἰρήνῃ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3568 νῦν nu, från och med nu Now ADV
G0630 ἀπολύεις skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå You dismiss V-PAI-2S
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G1401 δοῦλόν tjänare servant N-ASM
G4771 σου, du, ni, er of You, P-2GS
G1203 δέσποτα, Herre, herrar Lord, N-VSM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G4487 ῥῆμά ord declaration N-ASN
G4771 σου du, ni, er of You, P-2GS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1515 εἰρήνῃ frid peace; N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.