Lukas 2:22

[Efter födseln är kvinnan oren i sju dagar, följt av en reningstid på flera veckor i hemmet, se 3 Mos 12:2‑8. Det svenska ordet "oren" har en negativ klang, men ordet används i den judiska traditionen även positivt om torah-rullen. Händerna på den som rör vid den "orenas". Betydelsen är alltså att den är så helig att den inte får vidröras. För en nybliven moder handlar orenheten och den långa reningstiden om att ge kvinnan tid att återhämta sig. Det är en tid för vila och ro.]

När tiden kom för deras rening enligt Mose undervisning [40 dagar efter födseln för en pojke, se 3 Mos 12:4] tog de Jesus till Jerusalem [7 km norr om Betlehem] för att bära fram honom inför Herren –


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὅτε   ἐπλήσθησαν   αἱ   ἡμέραι   τοῦ   καθαρισμοῦ   αὐτῶν   κατὰ   τὸν   νόμον   Μωϋσέως,   ἀνήγαγον   αὐτὸν   εἰς   Ἱεροσόλυμα   παραστῆσαι   τῷ   κυρίῳ  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3753 ὅτε när, medans when CONJ
G4130 ἐπλήσθησαν fylla were fulfilled V-API-3P
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G2250 ἡμέραι dag, daglig days N-NPF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2512 καθαρισμοῦ rening purification N-GSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3551 νόμον lag law N-ASM
G3475 Μωϋσέως, Mose of Moses, N-GSM-P
G0321 ἀνήγαγον fördes, leddes, tog med, segla they brought V-2AAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2414 Ἱεροσόλυμα Jerusalem Jerusalem, N-APN-L
G3936 παραστῆσαι stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa to present V-2AAN
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.