Lukasevangeliet 2:19

Men Maria höll allt detta inom sig och begrundade det i sitt hjärta (funderade över allt som hänt, jämförde det som sagts av herdarna med det budskap som ängeln Gabriel gett tidigare).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἡ   δὲ   Μαριὰμ   πάντα   συνετήρει   τὰ   ῥήματα   ταῦτα   συμβάλλουσα   ἐν   τῇ   καρδίᾳ   αὐτῆς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G3137 Μαριὰμ Maria Mary N-NSF-P
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G4933 συνετήρει bevara was treasuring up V-IAI-3S
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G4487 ῥήματα ord declarations N-APN
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these, D-APN
G4820 συμβάλλουσα begrunda, överlägga, diskutera, gå i krig pondering [them] V-PAP-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G2588 καρδίᾳ hjärta, brustet hjärta heart N-DSF
G0846 αὐτῆς. honom, dem, henne, den, det of her. P-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.