Lukasevangeliet 2:15

När så änglarna farit ifrån dem [tillbaka] till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu [på en gång] gå över [ända] bort till Betlehem och se det (det ord – gr. rhema) som Herren har låtit oss få veta!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἐγένετο   ὡς   ἀπῆλθον   ἀπ᾽   αὐτῶν   εἰς   τὸν   οὐρανὸν   οἱ   ἄγγελοι,   καὶ   οἱ   ἄνθρωποι   οἱ   ποιμένες   ἐλάλουν   πρὸς   ἀλλήλους·   διέλθωμεν   δὴ   ἕως   Βηθλέεμ   καὶ   ἴδωμεν   τὸ   ῥῆμα   τοῦτο   τὸ   γεγονὸς   ὃ   ὁ   κύριος   ἐγνώρισεν   ἡμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma it came to pass, V-2ADI-3S
G5613 ὡς som as CONJ
G0565 ἀπῆλθον gå, gå sin väg, gå iväg, were departing V-2AAI-3P
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3772 οὐρανὸν himmel heaven N-ASM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0032 ἄγγελοι, ängel, budbärare angels, N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0444 ἄνθρωποι människa men N-NPM
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G4166 ποιμένες herde shepherds N-NPM
G2980 ἐλάλουν tala, säga, predika, uttala were speaking V-IAI-3P
G4314 πρὸς till to PREP
G0240 ἀλλήλους· varandra one another, C-APM
G1330 διέλθωμεν vandra, komma, passera, passera genom, tränga igenom, gå Let us go through V-2AAS-1P
G1211 δὴ också, nu, och. därför, utan tvekan indeed PRT
G2193 ἕως till, förrän, as far as PREP
G0965 Βηθλέεμ Betlehem Bethlehem, N-GSF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 ἴδωμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta let us see V-2AAS-1P
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G4487 ῥῆμα ord declaration N-ASN
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G3588 τὸ denna, denne that T-ASN
G1096 γεγονὸς vara, ske, bli, bli gjort, komma having happened V-2RAP-ASN
G3739 vem which R-ASN
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριος Herren, herre Lord N-NSM
G1107 ἐγνώρισεν låtit veta, göra känd, has made known V-AAI-3S
G1473 ἡμῖν. jag, mig, min, mitt to us. P-1DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.